BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
 

Planirani završetak: Septembar, 2019.

Odaberite sprat:
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A1 8. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A1 7. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A1 6. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A1 1. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A1 2. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A1 3. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A1 4. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A1 5. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A1 8. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A1 6. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A1 1. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A1 2. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A1 3. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A1 4. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A1 5. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A1 8. Trosoban DA 56,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A1 7. Trosoban DA 56,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A1 1. Trosoban DA 56,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A1 6. Trosoban DA 56,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A1 2. Trosoban DA 56,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A1 3. Trosoban DA 56,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A1 4. Trosoban DA 56,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A1 5. Trosoban DA 56,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A1 8. Dvosoban DA 32,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A1 7. Dvosoban DA 32,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A1 6. Dvosoban DA 32,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A1 1. Dvosoban DA 32,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A1 2. Dvosoban DA 32,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A1 3. Dvosoban DA 32,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A1 4. Dvosoban DA 32,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A1 5. Dvosoban DA 32,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A1 8. Trosoban DA 54,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A1 7. Dvosoban DA 54,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A1 6. Trosoban DA 54,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A1 1. Trosoban DA 54,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A1 2. Trosoban DA 54,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A1 3. Trosoban DA 54,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A1 4. Trosoban DA 54,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A1 5. Trosoban DA 54,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A1 8. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A1 7. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A1 6. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A1 1. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A1 2. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A1 3. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A1 4. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A1 5. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A1 8. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A1 7. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A1 6. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A1 1. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A1 2. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A1 3. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A1 4. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A1 5. Dvosoban DA 51,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A1 1. Garsonjera DA 37,20m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A1 8. Garsonjera DA 37,20m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A1 6. Garsonjera DA 37,20m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A1 2. Garsonjera DA 37,20m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A1 3. Garsonjera DA 37,20m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A1 4. Garsonjera DA 37,20m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A1 5. Garsonjera DA 37,20m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A1 8. Dvosoban DA 44,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A1 7. Dvosoban DA 44,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A1 6. Dvosoban DA 44,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A1 1. Dvosoban DA 44,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A1 2. Dvosoban DA 44,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A1 3. Dvosoban DA 44,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A1 4. Dvosoban DA 44,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A1 5. Dvosoban DA 44,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A1 8. Trosoban DA 65,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A1 7. Trosoban DA 65,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A1 6. Trosoban DA 65,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A1 1. Trosoban DA 65,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A1 2. Trosoban DA 65,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A1 3. Trosoban DA 65,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A1 4. Trosoban DA 65,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A1 5. Trosoban DA 65,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A2 1. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A2 8. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A2 7. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A2 6. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A2 5. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A2 4. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A2 3. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A2 2. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A2 8. Dvosoban DA 51,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A2 7. Dvosoban DA 51,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A2 6. Dvosoban DA 51,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A2 5. Dvosoban DA 51,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A2 4. Dvosoban DA 51,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A2 3. Dvosoban DA 51,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A2 2. Dvosoban DA 51,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A2 1. Dvosoban DA 51,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A2 8. Dvosoban DA 52,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A2 7. Dvosoban DA 52,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A2 6. Dvosoban DA 52,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A2 5. Dvosoban DA 52,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A2 4. Dvosoban DA 52,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A2 3. Dvosoban DA 52,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A2 2. Dvosoban DA 52,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A2 1. Dvosoban DA 52,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A2 8. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A2 7. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A2 6. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A2 5. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A2 4. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A2 3. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A2 2. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A2 1. Dvosoban DA 51,33m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A2 8. Dvosoban DA 51,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A2 7. Dvosoban DA 51,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A2 6. Dvosoban DA 51,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A2 5. Dvosoban DA 51,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A2 4. Dvosoban DA 51,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A2 3. Dvosoban DA 51,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A2 2. Dvosoban DA 51,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A2 1. Dvosoban DA 51,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A2 8. Garsonjera DA 39,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A2 7. Garsonjera DA 39,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A2 6. Garsonjera DA 39,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A2 5. Garsonjera DA 39,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A2 4. Garsonjera DA 39,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A2 3. Garsonjera DA 39,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A2 2. Garsonjera DA 39,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A2 1. Garsonjera DA 39,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A2 8. Garsonjera DA 38,90m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A2 7. Garsonjera DA 38,90m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A2 6. Garsonjera DA 38,90m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A2 5. Garsonjera DA 38,90m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A2 4. Garsonjera DA 38,90m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A2 3. Garsonjera DA 38,90m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A2 2. Garsonjera DA 38,90m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A2 1. Garsonjera DA 38,90m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A2 8. Dvosoban DA 51,44m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A2 7. Dvosoban DA 51,44m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A2 6. Dvosoban DA 51,44m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A2 5. Dvosoban DA 51,44m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A2 4. Dvosoban DA 51,44m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A2 3. Dvosoban DA 51,44m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A2 2. Dvosoban DA 51,44m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A2 1. Dvosoban DA 51,44m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A2 8. Garsonjera DA 30,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A2 7. Garsonjera DA 30,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A2 6. Garsonjera DA 30,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A2 5. Garsonjera DA 30,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A2 4. Garsonjera DA 30,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A2 3. Garsonjera DA 30,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A2 2. Garsonjera DA 30,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A2 1. Garsonjera DA 30,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A2 8. Garsonjera DA 30,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A2 7. Garsonjera DA 30,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A2 6. Garsonjera DA 30,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A2 5. Garsonjera DA 30,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A2 4. Garsonjera DA 30,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A2 3. Garsonjera DA 30,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A2 2. Garsonjera DA 30,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A2 1. Garsonjera DA 30,25m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A2 8. Dvosoban DA 51,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A2 7. Dvosoban DA 51,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A2 6. Dvosoban DA 51,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A2 5. Dvosoban DA 51,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A2 4. Dvosoban DA 51,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A2 3. Dvosoban DA 51,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A2 2. Dvosoban DA 51,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A2 1. Dvosoban DA 51,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A2 8. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A2 7. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A2 6. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A2 5. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A2 4. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A2 3. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A2 2. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A2 1. Dvosoban DA 51,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A3 8. Trosoban DA 65,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A3 7. Trosoban DA 65,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A3 6. Trosoban DA 65,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A3 5. Trosoban DA 65,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A3 4. Trosoban DA 65,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A3 3. Trosoban DA 65,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A3 2. Trosoban DA 65,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A3 1. Trosoban DA 65,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A3 8. Dvosoban DA 44,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A3 7. Dvosoban DA 44,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A3 6. Dvosoban DA 44,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A3 5. Dvosoban DA 44,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A3 4. Dvosoban DA 44,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A3 3. Dvosoban DA 44,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A3 2. Dvosoban DA 44,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A3 1. Dvosoban DA 44,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela A3 8. Garsonjera DA 37,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela A3 7. Garsonjera DA 37,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela A3 6. Garsonjera DA 37,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela A3 5. Garsonjera DA 37,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela A3 4. Garsonjera DA 37,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela A3 3. Garsonjera DA 37,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela A3 2. Garsonjera DA 37,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela A3 1. Garsonjera DA 37,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela A3 8. Dvosoban DA 51,61m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela A3 7. Dvosoban DA 51,61m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela A3 6. Dvosoban DA 51,61m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela A3 5. Dvosoban DA 51,61m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela A3 4. Dvosoban DA 51,61m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela A3 3. Dvosoban DA 51,61m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela A3 2. Dvosoban DA 51,61m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela A3 1. Dvosoban DA 51,61m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela A3 8. Dvosoban DA 51,46m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela A3 7. Dvosoban DA 51,46m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela A3 6. Dvosoban DA 51,46m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela A3 5. Dvosoban DA 51,46m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela A3 4. Dvosoban DA 51,46m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela A3 3. Dvosoban DA 51,46m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela A3 2. Dvosoban DA 51,46m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela A3 1. Dvosoban DA 51,46m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela A3 8. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela A3 7. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela A3 6. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela A3 5. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela A3 4. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela A3 3. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela A3 2. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela A3 1. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela A3 8. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela A3 7. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela A3 6. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela A3 5. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela A3 4. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela A3 3. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela A3 2. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela A3 1. Trosoban DA 73,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela A3 8. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela A3 7. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela A3 6. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela A3 5. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela A3 4. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela A3 3. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela A3 2. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela A3 1. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela A3 8. Dvosoban DA 47,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela A3 7. Dvosoban DA 47,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela A3 6. Dvosoban DA 47,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela A3 5. Dvosoban DA 47,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela A3 4. Dvosoban DA 47,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela A3 3. Dvosoban DA 47,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela A3 2. Dvosoban DA 47,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela A3 1. Dvosoban DA 47,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A4 1. Dvosoban DA 51,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A4 2. Dvosoban DA 51,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A4 3. Dvosoban DA 51,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A4 4. Dvosoban DA 51,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A4 5. Dvosoban DA 51,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A4 7. Dvosoban DA 51,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A4 6. Dvosoban DA 51,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A4 8. Dvosoban DA 51,66m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A4 1. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A4 2. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A4 3. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A4 4. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A4 5. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A4 6. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A4 7. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela A4 8. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A4 1. Trosoban DA 54,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A4 2. Trosoban DA 55,03m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A4 3. Trosoban DA 55,03m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A4 4. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A4 5. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A4 6. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A4 7. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A4 8. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A4 1. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A4 2. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A4 3. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A4 4. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A4 5. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A4 6. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A4 7. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A4 8. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A4 1. Trosoban DA 54,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A4 2. Trosoban DA 55,03m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A4 3. Trosoban DA 55,03m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A4 4. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A4 5. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A4 6. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A4 7. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela A4 8. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A4 1. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A4 2. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A4 3. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A4 4. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A4 6. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A4 5. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A4 7. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela A4 8. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A4 1. Trosoban DA 64,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A4 2. Trosoban DA 64,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A4 3. Trosoban DA 64,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A4 4. Trosoban DA 64,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A4 5. Trosoban DA 64,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A4 6. Trosoban DA 64,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A4 7. Trosoban DA 64,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A4 8. Trosoban DA 64,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A5 1. Dvosoban DA 49,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A5 2. Dvosoban DA 49,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A5 3. Dvosoban DA 49,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A5 4. Dvosoban DA 49,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A5 5. Dvosoban DA 49,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A5 6. Dvosoban DA 49,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A5 7. Dvosoban DA 49,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A5 8. Dvosoban DA 49,59m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A5 1. Garsonjera DA 38,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A5 2. Garsonjera DA 38,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A5 3. Garsonjera DA 38,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A5 4. Garsonjera DA 38,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A5 5. Garsonjera DA 38,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A5 6. Garsonjera DA 38,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A5 7. Garsonjera DA 38,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela A5 8. Garsonjera DA 38,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 1. Dvosoban DA 51,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 2. Dvosoban DA 51,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 3. Dvosoban DA 51,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 4. Dvosoban DA 51,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 5. Dvosoban DA 51,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 6. Dvosoban DA 51,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 7. Dvosoban DA 51,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 8. Dvosoban DA 51,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 1. Dvosoban DA 49,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 2. Dvosoban DA 49,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 3. Dvosoban DA 49,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 4. Dvosoban DA 49,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 5. Dvosoban DA 49,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 6. Dvosoban DA 49,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 7. Dvosoban DA 49,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 8. Dvosoban DA 49,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A5 1. Trosoban DA 76,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A5 2. Trosoban DA 76,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A5 3. Trosoban DA 76,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A5 4. Trosoban DA 76,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A5 5. Trosoban DA 76,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A5 6. Trosoban DA 76,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A5 7. Trosoban DA 76,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A5 8. Trosoban DA 76,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A5 1. Dvosoban DA 49,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A5 2. Dvosoban DA 49,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A5 3. Dvosoban DA 49,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A5 4. Dvosoban DA 49,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A5 5. Dvosoban DA 49,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A5 6. Dvosoban DA 49,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A5 7. Dvosoban DA 49,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A5 8. Dvosoban DA 49,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A5 1. Garsonjera DA 30,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A5 2. Garsonjera DA 30,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A5 3. Garsonjera DA 30,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A5 4. Garsonjera DA 30,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A5 5. Garsonjera DA 30,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A5 6. Garsonjera DA 30,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A5 7. Garsonjera DA 30,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela A5 8. Garsonjera DA 30,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A5 1. Garsonjera DA 29,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A5 2. Garsonjera DA 29,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A5 3. Garsonjera DA 29,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A5 4. Garsonjera DA 29,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A5 5. Garsonjera DA 29,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A5 6. Garsonjera DA 29,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A5 7. Garsonjera DA 29,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A5 8. Garsonjera DA 29,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A6 1. Dvosoban DA 43,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A6 2. Dvosoban DA 43,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A6 3. Dvosoban DA 43,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A6 4. Dvosoban DA 43,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A6 5. Dvosoban DA 43,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A6 6. Dvosoban DA 43,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A6 7. Dvosoban DA 43,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela A6 8. Dvosoban DA 43,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 1. Garsonjera DA 37,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 2. Garsonjera DA 37,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 3. Garsonjera DA 37,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 4. Garsonjera DA 37,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 5. Garsonjera DA 37,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 6. Garsonjera DA 37,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 7. Garsonjera DA 37,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 8. Garsonjera DA 37,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A6 1. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A6 2. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A6 4. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A6 3. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A6 5. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A6 6. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A6 7. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela A6 8. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A6 1. Trosoban DA 54,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A6 2. Trosoban DA 55,03m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A6 3. Trosoban DA 55,03m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A6 5. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A6 7. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela A6 8. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A6 1. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A6 2. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A6 4. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A6 3. Dvosoban DA 36,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A6 5. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A6 6. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A6 7. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela A6 8. Dvosoban DA 34,34m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A6 1. Trosoban DA 54,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A6 2. Trosoban DA 55,03m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A6 4. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A6 3. Trosoban DA 55,03m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A6 5. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A6 6. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A6 7. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela A6 8. Trosoban DA 55,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A6 1. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A6 2. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A6 4. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A6 3. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A6 5. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A6 6. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A6 7. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela A6 8. Dvosoban DA 53,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A6 1. Dvosoban DA 51,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A6 2. Dvosoban DA 51,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A6 4. Dvosoban DA 51,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A6 3. Dvosoban DA 51,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A6 5. Dvosoban DA 51,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A6 6. Dvosoban DA 51,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A6 7. Dvosoban DA 51,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela A6 8. Dvosoban DA 51,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A6 1. Dvosoban DA 46,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A6 2. Dvosoban DA 46,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A6 4. Dvosoban DA 46,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A6 3. Dvosoban DA 46,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A6 5. Dvosoban DA 46,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A6 6. Dvosoban DA 46,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela A6 7. Dvosoban DA 46,32m2  Detaljnije