BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
 

Planirani završetak: Decembar, 2020.

Odaberite sprat:
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela A4 9. Dvosoban DA 45,10m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela A4 9. Četverosoban DA 118,81m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela A4 9. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela A5 9. Dvosoban DA 47,13m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela A5 9. Četverosoban DA 87,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela A5 9. Četverosoban DA 90,39m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela A6 9. Dvosoban DA 43,95m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela A6 9. Dvosoban DA 45,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela A6 9. Dvosoban DA 44,67m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela A6 9. Dvosoban DA 45,20m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela A6 9. Dvosoban DA 40,27m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 9. Dvosoban DA 45,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 2. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 1. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 3. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 4. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 5. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 6. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 7. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela B1 8. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B1 9. Dvosoban DA 44,60m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B1 9. Dvosoban DA 47,31m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B1 9. Četverosoban DA 122,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B1 9. Trosoban DA 69,08m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela B1 2. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela B1 1. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela B1 3. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela B1 4. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela B1 5. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela B1 6. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela B1 7. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela B1 8. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela B1 2. Dvosoban DA 42,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela B1 1. Dvosoban DA 42,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela B1 3. Dvosoban DA 42,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela B1 4. Dvosoban DA 42,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela B1 5. Dvosoban DA 42,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela B1 6. Dvosoban DA 42,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela B1 7. Dvosoban DA 42,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela B1 8. Dvosoban DA 42,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela B1 2. Garsonjera DA 38,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela B1 1. Garsonjera DA 38,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela B1 3. Garsonjera DA 38,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela B1 4. Garsonjera DA 38,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela B1 5. Garsonjera DA 38,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela B1 6. Garsonjera DA 38,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela B1 7. Garsonjera DA 38,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela B1 8. Garsonjera DA 38,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela B1 1. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela B1 3. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela B1 2. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela B1 4. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela B1 5. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela B1 6. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela B1 7. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela B1 8. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela B1 1. Trosoban DA 55,48m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela B1 3. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela B1 2. Trosoban DA 56,13m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela B1 4. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela B1 5. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela B1 6. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela B1 7. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela B1 8. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela B1 1. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela B1 3. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela B1 2. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela B1 4. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela B1 5. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela B1 6. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela B1 7. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela B1 8. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela B1 1. Trosoban DA 55,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela B1 3. Trosoban DA 56,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela B1 2. Trosoban DA 56,15m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela B1 4. Trosoban DA 56,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela B1 5. Trosoban DA 56,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela B1 6. Trosoban DA 56,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela B1 7. Trosoban DA 56,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela B1 8. Trosoban DA 56,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela B1 1. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela B1 2. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela B1 3. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela B1 4. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela B1 5. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela B1 6. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela B1 7. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela B1 8. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela B1 3. Dvosoban DA 52,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela B1 1. Dvosoban DA 52,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela B1 2. Dvosoban DA 52,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela B1 4. Dvosoban DA 52,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela B1 5. Dvosoban DA 52,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela B1 6. Dvosoban DA 52,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela B1 7. Dvosoban DA 52,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela B1 8. Dvosoban DA 52,32m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 9. Dvosoban DA 45,01m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 1. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 2. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 3. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 5. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 4. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 6. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 7. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela B3 8. Dvosoban DA 51,43m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 9. Dvosoban DA 45,02m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 1. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 2. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 3. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 5. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 4. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 6. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 7. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela B3 8. Dvosoban DA 51,28m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela B3 1. Garsonjera DA 37,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela B3 2. Garsonjera DA 37,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela B3 3. Garsonjera DA 37,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela B3 5. Garsonjera DA 37,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela B3 6. Garsonjera DA 37,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela B3 4. Garsonjera DA 37,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela B3 7. Garsonjera DA 37,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela B3 8. Garsonjera DA 37,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 9. Četverosoban DA 115,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 1. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 2. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 3. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 5. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 6. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 4. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 7. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela B3 8. Dvosoban DA 45,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela B3 1. Trosoban DA 55,48m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela B3 2. Trosoban DA 56,13m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela B3 3. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela B3 5. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela B3 6. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela B3 4. Trosoban DA 56,50m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela B3 7. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela B3 8. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela B3 1. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela B3 2. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela B3 3. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela B3 5. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela B3 6. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela B3 4. Dvosoban DA 35,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela B3 7. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela B3 8. Dvosoban DA 35,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 9. Četverosoban DA 90,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 1. Trosoban DA 55,50m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 2. Trosoban DA 55,50m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 3. Trosoban DA 55,50m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 5. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 6. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 4. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 7. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela B3 8. Trosoban DA 56,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B3 1. Garsonjera DA 30,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B3 2. Garsonjera DA 30,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B3 3. Garsonjera DA 30,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B3 5. Garsonjera DA 30,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B3 6. Garsonjera DA 30,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B3 4. Garsonjera DA 30,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B3 7. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B3 8. Garsonjera DA 30,58m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B3 1. Dvosoban DA 42,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B3 2. Dvosoban DA 42,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B3 3. Dvosoban DA 42,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B3 5. Dvosoban DA 42,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B3 6. Dvosoban DA 42,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B3 4. Dvosoban DA 42,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B3 7. Dvosoban DA 42,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B3 8. Dvosoban DA 42,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B3 1. Garsonjera DA 38,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B3 2. Garsonjera DA 38,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B3 3. Garsonjera DA 38,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B3 5. Garsonjera DA 38,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B3 6. Garsonjera DA 38,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B3 4. Garsonjera DA 38,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B3 7. Garsonjera DA 38,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B3 8. Garsonjera DA 38,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela B3 1. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela B3 2. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela B3 3. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela B3 5. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela B3 6. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela B3 4. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela B3 7. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela B3 8. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B3 1. Dvosoban DA 51,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B3 2. Dvosoban DA 51,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B3 3. Dvosoban DA 51,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B3 5. Dvosoban DA 51,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B3 4. Dvosoban DA 51,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B3 6. Dvosoban DA 51,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B3 7. Dvosoban DA 0,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela B3 8. Dvosoban DA 51,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 9. Dvosoban DA 45,05m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 1. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 2. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 3. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 4. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 5. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 6. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 7. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela B2 8. Dvosoban DA 51,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 9. Dvosoban DA 45,29m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 1. Dvosoban DA 51,73m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 2. Dvosoban DA 51,73m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 3. Dvosoban DA 51,73m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 4. Dvosoban DA 51,73m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 5. Dvosoban DA 51,73m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 6. Dvosoban DA 51,73m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 7. Dvosoban DA 51,73m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela B2 8. Dvosoban DA 51,73m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 9. Dvosoban DA 52,68m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 1. Četverosoban DA 71,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 2. Četverosoban DA 72,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 3. Četverosoban DA 72,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 4. Četverosoban DA 72,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 5. Četverosoban DA 72,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 6. Četverosoban DA 72,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 7. Četverosoban DA 72,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela B2 8. Četverosoban DA 71,38m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 9. Dvosoban DA 40,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 1. Dvosoban DA 50,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 2. Dvosoban DA 50,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 3. Dvosoban DA 50,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 4. Dvosoban DA 50,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 5. Dvosoban DA 50,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 6. Dvosoban DA 50,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 7. Dvosoban DA 50,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela B2 8. Dvosoban DA 50,00m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 9. Dvosoban DA 45,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 1. Dvosoban DA 51,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 7. Dvosoban DA 51,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 2. Dvosoban DA 51,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 3. Dvosoban DA 51,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 4. Dvosoban DA 51,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 5. Dvosoban DA 51,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 6. Dvosoban DA 51,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela B2 8. Dvosoban DA 51,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela B2 9. Dvosoban DA 49,18m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela B2 9. Dvosoban DA 32,79m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela B2 9. Četverosoban DA 89,99m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B2 1. Dvosoban DA 51,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B2 2. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B2 3. Dvosoban DA 51,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B2 4. Dvosoban DA 51,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B2 6. Dvosoban DA 51,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B2 6. Dvosoban DA 51,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B2 7. Dvosoban DA 51,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela B2 8. Dvosoban DA 51,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B2 1. Trosoban DA 67,76m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B2 2. Trosoban DA 68,51m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B2 3. Trosoban DA 68,89m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B2 4. Trosoban DA 68,89m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B2 6. Trosoban DA 68,89m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B2 6. Trosoban DA 68,89m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B2 7. Trosoban DA 68,89m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela B2 8. Trosoban DA 68,89m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B2 1. Dvosoban DA 43,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B2 2. Dvosoban DA 43,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B2 3. Dvosoban DA 43,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B2 4. Dvosoban DA 43,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B2 5. Dvosoban DA 43,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B2 6. Dvosoban DA 43,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B2 7. Dvosoban DA 43,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela B2 8. Dvosoban DA 43,42m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela B2 1. Dvosoban DA 46,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela B2 2. Dvosoban DA 46,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela B2 3. Dvosoban DA 46,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela B2 4. Dvosoban DA 46,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela B2 5. Dvosoban DA 46,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela B2 6. Dvosoban DA 46,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela B2 7. Dvosoban DA 46,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela B2 8. Dvosoban DA 46,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela B2 1. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela B2 2. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela B2 3. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela B2 4. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela B2 5. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela B2 6. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela B2 7. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela B2 8. Dvosoban DA 51,55m2  Detaljnije