BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
BULEVAR - REZIDENCIJALNO NASELJE
 

Planirani završetak: Decembar, 2021.

Odaberite sprat:
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela C2 8. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela C2 7. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela C2 6. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela C2 5. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela C2 4. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela C2 3. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
1 Lamela C2 2. Dvosoban DA 43,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela C2 7. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela C2 8. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela C2 6. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela C2 5. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela C2 4. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela C2 3. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
2 Lamela C2 2. Dvosoban DA 58,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela C2 6. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela C2 7. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela C2 8. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela C2 5. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela C2 4. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela C2 3. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
3 Lamela C2 2. Trosoban DA 63,83m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela C2 7. Trosoban DA 46,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela C2 8. Trosoban DA 46,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela C2 6. Trosoban DA 46,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela C2 5. Trosoban DA 46,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela C2 4. Trosoban DA 46,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela C2 3. Trosoban DA 46,26m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
4 Lamela C2 2. Dvosoban DA 34,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela C2 7. Trosoban DA 66,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela C2 8. Trosoban DA 66,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela C2 6. Trosoban DA 66,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela C2 5. Trosoban DA 66,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela C2 4. Trosoban DA 66,54m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela C2 2. Dvosoban NE 48,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
5 Lamela C2 3. Trosoban DA 70,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela C2 7. Garsonjera DA 28,80m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela C2 8. Garsonjera DA 28,80m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela C2 6. Garsonjera DA 28,80m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela C2 5. Garsonjera DA 28,80m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela C2 4. Garsonjera DA 28,80m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
6 Lamela C2 3. Garsonjera DA 32,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela C2 7. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela C2 8. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela C2 6. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela C2 5. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela C2 4. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
7 Lamela C2 3. Dvosoban DA 61,13m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela C2 7. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela C2 8. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela C2 6. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela C2 5. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela C2 4. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
8 Lamela C2 3. Garsonjera DA 32,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela C2 7. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela C2 8. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela C2 6. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela C2 5. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela C2 4. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
9 Lamela C2 3. Dvosoban DA 51,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela C2 7. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela C2 8. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela C2 6. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela C2 5. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela C2 4. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela C2 3. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
10 Lamela C2 2. Dvosoban DA 53,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela C3 2. Dvosoban DA 57,16m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela C3 3. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela C3 4. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela C3 5. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela C3 6. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela C3 7. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
23 Lamela C3 8. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela C3 2. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela C3 3. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela C3 4. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela C3 5. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela C3 6. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela C3 8. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
24 Lamela C3 7. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela C3 2. Trosoban DA 78,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela C3 3. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela C3 4. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela C3 5. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela C3 6. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela C3 8. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
25 Lamela C3 7. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela C3 2. Dvosoban DA 43,80m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela C3 3. Dvosoban DA 44,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela C3 4. Dvosoban DA 44,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela C3 5. Dvosoban DA 44,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela C3 6. Dvosoban DA 44,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela C3 8. Dvosoban DA 44,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
26 Lamela C3 7. Dvosoban DA 44,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela C3 2. Dvosoban DA 45,24m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela C3 3. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela C3 4. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela C3 5. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela C3 6. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela C3 8. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
27 Lamela C3 7. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela C3 2. Garsonjera DA 33,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela C3 3. Garsonjera DA 33,97m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela C3 4. Garsonjera DA 33,97m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela C3 5. Garsonjera DA 33,97m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela C3 6. Garsonjera DA 33,97m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela C3 8. Garsonjera DA 33,97m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
28 Lamela C3 7. Garsonjera DA 33,97m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela C3 2. Trosoban DA 73,81m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela C3 3. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela C3 4. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela C3 5. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela C3 6. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela C3 8. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
29 Lamela C3 7. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela C3 3. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela C3 4. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela C3 5. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela C3 6. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela C3 8. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
30 Lamela C3 7. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela C3 4. Garsonjera DA 43,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela C3 5. Garsonjera DA 43,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela C3 6. Garsonjera DA 43,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela C3 8. Garsonjera DA 43,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
31 Lamela C3 7. Garsonjera DA 43,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela C4 8. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela C4 7. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela C4 6. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela C4 5. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela C4 4. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
11 Lamela C4 3. Dvosoban DA 53,48m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela C4 8. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela C4 7. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela C4 6. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela C4 5. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela C4 4. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
12 Lamela C4 3. Dvosoban DA 57,22m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela C4 8. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela C4 7. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela C4 6. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela C4 5. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela C4 4. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
13 Lamela C4 3. Dvosoban DA 56,80m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela C4 8. Garsonjera DA 36,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela C4 7. Garsonjera DA 36,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela C4 6. Garsonjera DA 36,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela C4 5. Garsonjera DA 36,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela C4 4. Garsonjera DA 36,06m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
14 Lamela C4 3. Garsonjera DA 37,74m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela C4 8. Dvosoban DA 56,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela C4 7. Dvosoban DA 56,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela C4 6. Dvosoban DA 56,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela C4 5. Dvosoban DA 56,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela C4 4. Dvosoban DA 56,85m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
15 Lamela C4 3. Dvosoban DA 61,98m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela C4 8. Dvosoban DA 58,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela C4 7. Dvosoban DA 58,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela C4 6. Dvosoban DA 58,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela C4 5. Dvosoban DA 58,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela C4 4. Dvosoban DA 58,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela C4 3. Dvosoban DA 58,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
18 Lamela C4 2. Dvosoban DA 56,45m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela C4 8. Garsonjera DA 31,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela C4 7. Garsonjera DA 31,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela C4 6. Garsonjera DA 31,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela C4 5. Garsonjera DA 31,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela C4 4. Garsonjera DA 31,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela C4 3. Garsonjera DA 31,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
19 Lamela C4 2. Garsonjera DA 31,30m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela C4 8. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela C4 7. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela C4 6. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela C4 5. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela C4 4. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela C4 3. Dvosoban DA 51,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
20 Lamela C4 2. Dvosoban DA 51,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela C4 8. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela C4 7. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela C4 6. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela C4 5. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela C4 4. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela C4 3. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
21 Lamela C4 2. Dvosoban DA 55,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela C4 8. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela C4 7. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela C4 6. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela C4 5. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela C4 4. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela C4 3. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
22 Lamela C4 2. Dvosoban DA 55,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela C5 4. Garsonjera DA 37,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela C5 3. Garsonjera DA 40,30m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela C5 7. Garsonjera DA 37,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela C5 8. Garsonjera DA 37,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela C5 5. Garsonjera DA 37,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
16 Lamela C5 6. Garsonjera DA 37,56m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela C5 3. Garsonjera DA 36,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela C5 2. Garsonjera DA 35,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela C5 7. Garsonjera DA 36,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela C5 8. Garsonjera DA 36,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela C5 4. Garsonjera DA 36,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela C5 5. Garsonjera DA 36,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
17 Lamela C5 6. Garsonjera DA 36,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
41 Lamela C5 3. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
41 Lamela C5 2. Dvosoban DA 55,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
41 Lamela C5 7. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
41 Lamela C5 8. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
41 Lamela C5 4. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
41 Lamela C5 5. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
41 Lamela C5 6. Dvosoban DA 57,11m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
42 Lamela C5 3. Dvosoban DA 57,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
42 Lamela C5 2. Dvosoban DA 55,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
42 Lamela C5 7. Dvosoban DA 57,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
42 Lamela C5 8. Dvosoban DA 57,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
42 Lamela C5 4. Dvosoban DA 57,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
42 Lamela C5 5. Dvosoban DA 57,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
42 Lamela C5 6. Dvosoban DA 57,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
43 Lamela C5 3. Dvosoban DA 45,94m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
43 Lamela C5 2. Dvosoban DA 45,60m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
43 Lamela C5 7. Dvosoban DA 45,94m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
43 Lamela C5 8. Dvosoban DA 45,94m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
43 Lamela C5 4. Dvosoban DA 45,94m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
43 Lamela C5 5. Dvosoban DA 45,94m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
43 Lamela C5 6. Dvosoban DA 45,94m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
44 Lamela C5 3. Dvosoban DA 37,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
44 Lamela C5 2. Garsonjera DA 37,15m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
44 Lamela C5 6. Garsonjera DA 37,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
44 Lamela C5 7. Garsonjera DA 37,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
44 Lamela C5 8. Garsonjera DA 37,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
44 Lamela C5 4. Garsonjera DA 37,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
44 Lamela C5 5. Garsonjera DA 37,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
45 Lamela C5 3. Garsonjera DA 37,78m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
45 Lamela C5 6. Garsonjera DA 35,91m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
45 Lamela C5 7. Garsonjera DA 35,91m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
45 Lamela C5 8. Garsonjera DA 35,91m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
45 Lamela C5 4. Garsonjera DA 35,91m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
45 Lamela C5 5. Garsonjera DA 35,91m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
46 Lamela C5 3. Dvosoban DA 56,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
46 Lamela C5 6. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
46 Lamela C5 7. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
46 Lamela C5 8. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
46 Lamela C5 4. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
46 Lamela C5 5. Dvosoban DA 51,63m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
47 Lamela C5 3. Dvosoban DA 57,23m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
47 Lamela C5 6. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
47 Lamela C5 7. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
47 Lamela C5 8. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
47 Lamela C5 4. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
47 Lamela C5 5. Dvosoban DA 51,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
48 Lamela C5 3. Dvosoban DA 53,47m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
48 Lamela C5 6. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
48 Lamela C5 7. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
48 Lamela C5 8. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
48 Lamela C5 4. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
48 Lamela C5 5. Dvosoban DA 47,86m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela C6 4. Dvosoban DA 49,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela C6 5. Dvosoban DA 49,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela C6 6. Dvosoban DA 49,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela C6 7. Dvosoban DA 49,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
32 Lamela C6 8. Dvosoban DA 49,37m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
33 Lamela C6 3. Dvosoban DA 57,01m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
33 Lamela C6 4. Garsonjera DA 35,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
33 Lamela C6 5. Garsonjera DA 35,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
33 Lamela C6 6. Garsonjera DA 35,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
33 Lamela C6 7. Garsonjera DA 35,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
33 Lamela C6 8. Garsonjera DA 35,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
34 Lamela C6 2. Trosoban DA 73,81m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
34 Lamela C6 3. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
34 Lamela C6 4. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
34 Lamela C6 5. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
34 Lamela C6 6. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
34 Lamela C6 7. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
34 Lamela C6 8. Trosoban DA 74,75m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
35 Lamela C6 2. Garsonjera DA 33,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
35 Lamela C6 3. Garsonjera DA 33,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
35 Lamela C6 4. Garsonjera DA 33,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
35 Lamela C6 5. Garsonjera DA 33,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
35 Lamela C6 6. Garsonjera DA 33,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
35 Lamela C6 7. Garsonjera DA 33,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
35 Lamela C6 8. Garsonjera DA 33,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
36 Lamela C6 2. Dvosoban DA 45,24m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
36 Lamela C6 3. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
36 Lamela C6 4. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
36 Lamela C6 5. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
36 Lamela C6 6. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
36 Lamela C6 7. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
36 Lamela C6 8. Dvosoban DA 45,57m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
37 Lamela C6 2. Dvosoban DA 43,77m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
37 Lamela C6 3. Dvosoban DA 44,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
37 Lamela C6 4. Dvosoban DA 44,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
37 Lamela C6 5. Dvosoban DA 44,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
37 Lamela C6 6. Dvosoban DA 44,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
37 Lamela C6 7. Dvosoban DA 44,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
37 Lamela C6 8. Dvosoban DA 44,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
38 Lamela C6 2. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
38 Lamela C6 3. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
38 Lamela C6 4. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
38 Lamela C6 5. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
38 Lamela C6 6. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
38 Lamela C6 7. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
38 Lamela C6 8. Trosoban DA 78,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
39 Lamela C6 2. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
39 Lamela C6 3. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
39 Lamela C6 4. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
39 Lamela C6 5. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
39 Lamela C6 6. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
39 Lamela C6 7. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
39 Lamela C6 8. Dvosoban DA 42,93m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
40 Lamela C6 2. Dvosoban DA 57,16m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
40 Lamela C6 3. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
40 Lamela C6 4. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
40 Lamela C6 5. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
40 Lamela C6 6. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
40 Lamela C6 7. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
40 Lamela C6 8. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
49 Lamela C7 6. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
49 Lamela C7 8. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
49 Lamela C7 7. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
49 Lamela C7 5. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
49 Lamela C7 4. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
49 Lamela C7 2. Dvosoban DA 53,19m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
49 Lamela C7 3. Dvosoban DA 53,64m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
50 Lamela C7 8. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
50 Lamela C7 7. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
50 Lamela C7 6. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
50 Lamela C7 5. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
50 Lamela C7 4. Dvosoban DA 51,96m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
50 Lamela C7 3. Dvosoban DA 57,14m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
51 Lamela C7 8. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
51 Lamela C7 7. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
51 Lamela C7 6. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
51 Lamela C7 5. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
51 Lamela C7 4. Garsonjera DA 31,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
51 Lamela C7 3. Garsonjera DA 32,36m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
52 Lamela C7 8. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
52 Lamela C7 7. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
52 Lamela C7 6. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
52 Lamela C7 5. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
52 Lamela C7 4. Dvosoban DA 58,55m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
52 Lamela C7 3. Trosoban DA 84,53m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
53 Lamela C7 8. Dvosoban DA 51,48m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
53 Lamela C7 7. Dvosoban DA 51,48m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
53 Lamela C7 6. Dvosoban DA 51,48m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
53 Lamela C7 5. Dvosoban DA 51,48m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
53 Lamela C7 4. Dvosoban DA 51,48m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
53 Lamela C7 3. Trosoban DA 79,97m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
54 Lamela C7 8. Trosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
54 Lamela C7 7. Trosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
54 Lamela C7 6. Trosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
54 Lamela C7 5. Trosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
54 Lamela C7 4. Trosoban DA 55,82m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
54 Lamela C7 2. Dvosoban NE 48,08m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
55 Lamela C7 8. Dvosoban DA 35,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
55 Lamela C7 7. Dvosoban DA 35,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
55 Lamela C7 6. Dvosoban DA 35,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
55 Lamela C7 5. Dvosoban DA 35,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
55 Lamela C7 4. Dvosoban DA 35,17m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
55 Lamela C7 3. Dvosoban DA 37,70m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
55 Lamela C7 2. Dvosoban DA 34,84m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
56 Lamela C7 8. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
56 Lamela C7 7. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
56 Lamela C7 6. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
56 Lamela C7 5. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
56 Lamela C7 4. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
56 Lamela C7 3. Trosoban DA 64,71m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
56 Lamela C7 2. Trosoban DA 63,65m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
57 Lamela C7 8. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
57 Lamela C7 7. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
57 Lamela C7 6. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
57 Lamela C7 5. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
57 Lamela C7 4. Dvosoban DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
57 Lamela C7 3. Garsonjera DA 40,09m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
57 Lamela C7 2. Dvosoban DA 58,62m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
58 Lamela C7 7. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
58 Lamela C7 6. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
58 Lamela C7 5. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
58 Lamela C7 4. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
58 Lamela C7 3. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
58 Lamela C7 2. Dvosoban DA 43,40m2  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura  
58 Lamela C7 8. Trosoban DA 61,88m2  Detaljnije