Kontakt

Prodaja

Hasan Pekmić
Tel: 033 762 222
Mob: 063 503 378
E-mail: info@naseljebulevar.ba

Eldin Avdić
Tel: 033 713 950
Mob: 061 697 599
E-mail: prodaja@naseljebulevar.ba

Adnan Dvoženić
Tel: 062 448 281
Tel: 033 713 950
E-mail: info@naseljebulevar.ba

 

Nabavka

Tel: 033 676 200
Tel: 033 586 718
E-mail: nabavka@tibra-pacific.com

Pravna služba

Tel: 033 762 220
E-mail: info@naseljebulevar.ba

Računovodstvo

Tel: 030 877 700
E-mail: info@naseljebulevar.ba

 

Poslovnica se nalazi na adresi Stupska bb. Ilidža.